Edukacja

Dorota Łoboda edukacja

Każde dziecko,niezależnie od środowiska, z którego pochodzi, powinno mieć równe szanse.
Szkoła jest dla wszystkich.

Dająca takie same szanse i możliwości każdemu dziecku niezależnie od miejsca, w którym się urodziło i środowiska z jakiego pochodzi.

Każda osoba uczniowska ma prawo do szacunku i akceptacji niezależnie od pochodzenia, narodowości, wyglądu, wyznania, niepełnosprawności, neuroróżnorodności, sytuacji materialnej, płci, tożsamości płciowej czy orientacji seksualnej.

Należy skończyć ze zbyt szczegółowymi podstawami programowymi, nauką pod testy i presją wyłącznie na egzaminy zewnętrzne.

Prawa uczennic i uczniów są prawami człowieka. Każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów, szacunku i akceptacji.

Plany na kadencję

Środki z subwencji powinny wystarczać na pokrycie kosztów wynagrodzeń, dzięki czemu organy prowadzące będą mogły skupić się na unowocześnianiu szkoły we wszystkich jej aspektach (m.in. infrastruktury, zajęć pozalekcyjnych, innowacji);

Dorota Łoboda edukacja

Udostępnij

Facebook
Twitter
LinkedIn